Ilustracje do "Ślad Wody", I-go tomu z serii "Ślady Leszego"