Projekt teczki dla PKS Gdańsk - Oliwa SA
W projekcie wykorzystaliśmy ilustracje przygotowane na potrzeby „Kodeksu koleżeńskiego” - czyli zbioru zasad, którymi kierują się pracownicy firmy. Teczka jest przeznaczona dla nowych pracowników. Jest to więc świetny sposób na zwrócenie uwagi na wartości, którymi kieruje się przedsiębiorstwo.